Για να προσθέσετε το προϊόν στα Αγαπημένα σας πρέπει να συνδεθείτε.

BRASSO Γυαλιστικό Μετάλλων 150ml

BRASSO Γυαλιστικό Μετάλλων 150ml

Κωδικός: 5359534
29,47 €/λίτρο
4,42 €/τεμ.
Δίνει αίσθηση καινούργιου στα μεταλλικά αντικείμενα. Γυαλίζει, στιλβώνει και αφαιρεί σημάδια από ορείχαλκο, χαλκό, ανοξείδωτο χάλυβα και χρώμιο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μεταξύ άλλων >30% αλειφατικοί υδρογονάνθρακες, 5-15% αρωματικοί υδρογονάνθρακες, <5% σάπωνες.Κίνδυνος! Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Να φοράτε προστατευτικά γάντια /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές πηγές. Μην καπνίζετε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων/γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 779 3777.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ Ελλάς Χημικά Α.Ε.Β.Ε. Τ. Καβαλιεράτου 7, 145 64 Κηφισιά, Ελλάδα, Γραμμή Καταναλωτή: +30 210 8127253
Εύφλεκτα υγρά ή αέρια
Κίνδυνος ερεθισμού
Επικίνδυνο για το Περιβάλλον
Κέντρο Εξυπηρέτησης eMarket
800 800 7777 (μόνο από σταθερό, χωρίς χρέωση), 210 540 2200 (αστική χρέωση), emarket@sklavenitis.gr