Για να προσθέσετε το προϊόν στα Αγαπημένα σας πρέπει να συνδεθείτε.

VELVET Καθαριστικό Απολυμαντικό Σπρέι Γενικής Χρήσης 4σε1 750ml

VELVET Καθαριστικό Απολυμαντικό Σπρέι Γενικής Χρήσης 4σε1 750ml

Κωδικός: 1465892
3,36 €/λίτρο
2,52 €/τεμ.
Καταπολεμά αποτελεσματικά τα μικρόβια. Κατάλληλο για όλο το σπίτι.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μεταξύ άλλων <5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό τετρανάτριο, αρωματικές ουσίες, απολυμαντικός παράγοντας: benzalkonium chloride 2% (=20g/lt)

Προσοχή! Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προξενεί ερεθισμό του δέρματος. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς, διεθνείς κανονισμούς. Να μη χρησιμοποιείται ο περιέκτης για άλλη χρήση. Να μην αναμιγνύεται με σάπωνες και ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μετά από διαρροή ή έκχυση του πυκνού προϊόντος, χρησιμοποιήστε απορροφητικό υλικό από άμμο ή πριονίδι και ξεπλύνετε καλά τα υπολείμματα με νερό. Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα. Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Περιέχει: Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16), Αιθοξυλιωμένες αλκοόλες C11 (μέση γραμμομοριακή αναλογία 7 mol EO). Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων / Poison Centre Tel.: GR 210-7793777 CY 1401
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Παρασκευάζεται και συσκευάζεται από την: Βιομηχανία απορρυπαντικών NILO Εργοστάσιο ΒΙ.ΠΕ. Βόλου Τηλ.: 24210-95656-7, www.nilo.gr
Δερματικά εγκαυματα
Κέντρο Εξυπηρέτησης eMarket
800 800 7777 (μόνο από σταθερό, χωρίς χρέωση), 210 540 2200 (αστική χρέωση), emarket@sklavenitis.gr