Για να προσθέσετε το προϊόν στα Αγαπημένα σας πρέπει να συνδεθείτε.

VIZ Εντομοκτόνο Σπρέι για Έρποντα Έντομα 300ml

VIZ Εντομοκτόνο Σπρέι για Έρποντα Έντομα 300ml

Κωδικός: 1221664
8,23 €/λίτρο
2,47 €/τεμ.
Κατσαριδοκτόνο για έρποντα έντομα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εγγυημένη Σύνθεση: D-Tetramethrin 0,15% Β/Β,Cyphenothrin 0,15% Β/Β, Βοηθητικές ουσίες 99,67% Β/Β. . Προσοχή! Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: GR 2107793777 CY 1401

Εντομοκτόνο μίγμα πυρεθρινοειδών, για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων, (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί, ψύλλοι), καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Εφαρμόστε με καλή διαβροχή των επιφανειών χωρίς να τρέχουν σταγόνες. Καθαρό περιεχόμενο: 300ml (223g)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α,Ε,Μ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ, ΤΘ: 1094, 381 10 ΒΟΛΟΣ www.eureka.com.gr
Εύφλεκτα υγρά ή αέρια
Επικίνδυνο για το Περιβάλλον
Κέντρο Εξυπηρέτησης eMarket
800 800 7777 (μόνο από σταθερό, χωρίς χρέωση), 210 540 2200 (αστική χρέωση), emarket@sklavenitis.gr