Για να προσθέσετε το προϊόν στα Αγαπημένα σας πρέπει να συνδεθείτε.

DROLIO Απορρυπαντικό Πιάτων Υγρό με Άρωμα Λουλουδιών 500ml

DROLIO Απορρυπαντικό Πιάτων Υγρό με Άρωμα Λουλουδιών 500ml

Κωδικός: 1470435
1,72 €/λίτρο
0,86 €/τεμ.
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων ιδανικό για πλύσιμο στο χέρι, με άρωμα λουλουδιών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
15%-30% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. <5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Επιπλέον, περιέχει: Συντηρητικά (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Bronopol), Αρωματικές ουσίες (Limonene).
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Κίνδυνος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
Περιέχει Methylchloroisothiazolinone και Methylisothiazolinone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Περιέχει: Αλκυλοβενζολοσουλφονικό νάτριο C10-13, άλας νατρίου θειικού εστέρα αιθοξυλιωμένης αλκοόλης C12-14, αιθοξυλιωμένες αλκοόλες C9-11.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων / Poison Centre tel.: 210 7793777 - CY 1401
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για τον Όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Λεωφ. Κηφισού 136, 121 31 Περιστέρι, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 214 100 9999 e-mail: info@sklavenitis.gr Υπεύθυνος διάθεσης: ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε., Αγίας Άννης 111, 182 33 ΡΕΝΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ Τ: 210 34 93 000 | www.rolco.gr
Δερματικά εγκαυματα
Κέντρο Εξυπηρέτησης eMarket
800 800 7777 (μόνο από σταθερό, χωρίς χρέωση), 210 540 2200 (αστική χρέωση), emarket@sklavenitis.gr